Nordfronten

Nordfrontens forter og batterier

Fra Utterslev Mose og nord til opførtes en kæde med 5 forter. Senere kom Tårbækfort til. Dette var et kombineret land- og kyst fort.
Tårbæk Fort blev tildækket i 60’erne og der findes kun lidt spor af grav og kaponierer i terrænet. 
 

Alle forterne i fortkæden, bortset fra Garderhøjfort, var trekantforter. Garderhøj Fort var firkantet.
I fortets bagside, struben, fandtes en kasematbygning der i sin linie havde en kaponiere efter det bastionære grundrids. Dette muliggjorde flankering af strubegraven fra denne.
I kasematbygningens enkelte kasematter ud mod strubegraven fandtes belægningsrum, køkken m.m. På den anden side af en tværgående gang fandtes fortets ammunitionsmagasiner.
I trekantens spids vendende mod fjenden, saillanten, fandtes en kaponiere til bestrygning af den tørre grav.

Forterne havde ca. 10 meter brede grave liggende som to flankegrave og en strubegrav. Skråningerne var ubeklædte, men på indersiden var fortet omgivet af en 1½ meter høj betonmur hvorpå var monteret et højt stormfrit jerngitter. Kun gitteret på Bagsværd Fort findes i dag.

Stormgitter

Stormgitteret på Bagsværd Fort

Alle forterne havde i den mod fjenden vendende spids (saillanten) og på gravens yderside en saillantkaponiere, hvorfra de to flankegrave kunne beskydes. Der var til hvert fort et glacis, hvorfra infanteriforsvar kunne etableres.

Ovenpå kasematbygningen fandtes skytsetagen. Alt skyts var monteret i pansertårne, de tungeste 15 cm kanoner i såkaldte panserlavetter. Disse kunne drejes 360 grader men ikke hæves og sænkes.
De lettere kanoner samt mitrailleuser var monteret i forsvindingstårne der kunne hæves og sænkes efter behov.
De 5 forter var:

  • Gladsaxe Fort
  • Lyngby Fort
  • Garderhøj Fort
  • Fortun Fort
  • Bagsværd Fort
Bagsvaerd_Fortun_Garderhoej

Bagsværd Fort, Fortunfort og Garderhøj Fort

Gladsaxe_Lyngby

Gladsaxe Fort og Lyngby Fort

Lige inden første Verdenskrig anlægges nord for Dyrehaven Tårbæk Fort, der også fungerede som kystfort.

Til at understøtte forterne anlagdes 7 bagvedliggende batterier. Nogle findes næsten intakt, andre har efterladt større eller mindre spor i terrænet. Enkelte er effektivt sløjfet, dog efterladende magasinkældre i nogle villahaver.

  • Tinghøj Batteri
  • Buddinge Batteri
  • Vangede Batteri
  • Gentofte Batteri
  • Bernstorff Batteri
Vangede_Tinghoej_Buddinge

Vangede Batteri, Buddinge Batteri og Tinghøj Batteri

Til at flankere oversvømmelsesanlæggets dæmninger syd for Dyrehaven anlagdes de to Ordrup Krat Batterier
Østre og Vestre Ordrup Krat batteri samt Ordrup Krat Mitrailleuse batteri.

Ordrup_3

Batterierne i Ordrup Krat

<<B