Generalforsamling

KØBENHAVNS BEFÆSTNINGSFORENING
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 18.30 (Rundvisning kl. 17.00, Middag kl. 17.30)
Sted: Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby

Kære Medlemmer,
Hermed indkaldelse til foreningens generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023. Vi har valgt at kombinere generalforsamlingen med en rundvisning på Marinegården kl. 17.00. Her vil Marineforeningen give os en rundvisning. Herefter spiser vi middag sammen kl. 17.30, og bagefter omkring kl. 18.30 afholdes Generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker at samtlige deltagere tilmelder sig ved e-mail til havnekontor@flakfortet.com senest tirsdag d. 28. februar. Skriv navne samt om I kun ønsker deltage i dele af arrangementet.

Ved arrangementet bliver der serveret middag, og der foreligger en mindre egenbetaling i forbindelse med middagen.

Beløbet er 50,- pr. person og bedes indbetalt til foreningens konto senest d. 28. februar. Foreningens konto er, Reg: 0400 Konto: 401 253 3999 Mærk betalingen med forening/institution + evt. navn/antal.

Med venlig hilsen Bengt Svensson, Flakfortet
Bestyrelsesformand Københavns Befæstningsforening


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2022.
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2022.
 4. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2023.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Steen Rasmussen er på valg, og genopstiller.
  Bengt Svensson, Flemming Torp, Hans Nielsen er ikke på valg.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Morten Christensen er ikke på valg.
 7. Valg af 2 revisorer.
  Peter Thorning Christensen og Jens Mortensen er på valg.
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 10. Eventuelt.